Terminy badania uzdolnień muzycznych i egzaminów wstępnych

Do wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu uczniowie przyjmowani są na podstawie badania uzdolnień muzycznych (do szkół I stopnia) lub na podstawie egzaminu wstępnego (do szkół II stopnia).

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: 1 marca 2022 r. – 12 maja 2022 r.

Termin badania uzdolnień muzycznych kandydatów: 16 maja 2022 r. od godziny 9.00 wg harmonogramu, który dostępny będzie w sekretariacie szkoły od 13 maja 2022 r.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: 1 marca 2022 r. – 12 maja 2022 r.

Termin egzaminów wstępnych: 18 – 20 maja 2022 r. od godziny 10.00 wg harmonogramu, który dostępny będzie w sekretariacie szkoły od 13 maja 2022 r.

PAŃSTWOWA Szkoła Muzyczna I stopnia

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: 1 marca 2022 r. – 12 maja 2022 r.

Termin badania uzdolnień muzycznych kandydatów: 17 maja 2022 r. od godziny 12.00 wg harmonogramu, który dostępny będzie w sekretariacie szkoły od 13 maja 2022 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły: 1 marca 2022 r. – 12 maja 2022 r.

Termin egzaminów wstępnych: 18 – 20 maja 2022 r. od godziny 10.00 wg harmonogramu, który dostępny będzie w sekretariacie szkoły od 13 maja 2022 r.

Skip to content