Jaką szkołę wybrać?

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu oferuje naukę w czterech szkołach:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

8-letnia szkoła, która łączy edukację ogólnokształcącą na poziomie szkoły podstawowej  z edukacją muzyczną. 

Uczniom uczęszczającym do tej szkoły zapewniamy:

  • naukę w mało licznych klasach, z najwyższym poziomem nauczania przedmiotów zarówno ogólnych jak i muzycznych,
  • doskonałą  i nowoczesną bazę dydaktyczną,
  • możliwość prezentacji swoich uzdolnień i umięjętności na scenie,
  • możliwość udziału w konkursach, festiwalach organizowanych zarówno w Polsce jak i za granicą,
  • opiekę pedagogiczną i logopedyczną,
  • opiekę w świetlicy.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia

Dzieci, które ukończą Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia mogą kontynuować naukę  w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia, która łączy edukację 4-letniego liceum ogólnokształcącego z edukacją muzyczną. Edukacja w tej szkole kończy się państwowym egzaminem dyplomowym oraz egzaminem maturalnym.

Uczeń, który wybierze kształcenie w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej może więc uczyć się w jednym zespole szkół od klasy pierwszej szkoły podstawowej aż do egzaminu maturalnego.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Szkoła muzyczna, która kształci dzieci i młodzież w systemie popołudniowym i obejmuje wyłącznie edukację muzyczną w cyklu 6 lub 4-letnim, w zależności od wieku dziecka.

Zajęcia w  szkole popołudniowej odbywają się średnio 2  – 3 razy w tygodniu.  Do szkoła muzycznej I stopnia w systemie popołudniowym przyjmowane są dzieci w wieku od 7 do 16  roku życia.

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

Szkoła muzyczna, która pozwala na kontynuację kształcenia muzycznego po ukończeniu szkoły muzycznej I stopnia. Kształci młodzież w systemie popołudniowym i obejmuje wyłącznie edukację muzyczną: w cyklu 6-lenim w specjalności instrumentalnej oraz w cyklu lub 4-letnim w specjalności wokalnej.

Skip to content