Jak się przygotować do egzaminów?

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia

Badanie uzdolnień muzycznych kandydata do nauki w szkołach I stopnia polega na sprawdzeniu ogólnych predyspozycji do nauki w szkole muzycznej jak i potencjału kandydata do nauki gry na określonym instrumencie.

Przykładowe zadania do wykonania przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkół I stopnia są następujące:

 1. Zaśpiewanie wybranej i przygotowanej przez kandydata dowolnej piosenki,
 2. Nauczyciel gra krótką melodię, a zadaniem kandydata jest powtórzenie głosem zagranego motywu,
 3. Nauczyciel gra na fortepianie kilka dźwięków, a kandydat określa, czy słyszy dźwięk wyższy czy niższy,
 4. Nauczyciel gra dźwięki (jeden lub więcej), kandydat określa, czy słyszy pojedynczy dźwięk, czy więcej dźwięków.
 5. Nauczyciel gra na fortepianie krótką melodię, kandydat określa kierunek melodii – w górę czy w dół lub w górę i w dół,
 6. Nauczyciel gra krótką melodię, a następnie gra ją po raz kolejny, tak samo lub ze zmianą dźwięku, kandydat określa czy melodia była taka sama, czy inna od pierwotnie zagranej,
 7. Nauczyciel wyklaskuje krótki rytm, kandydat powtarza klaszcząc w dłonie rytm zademonstrowany przez prowadzącego.

Przykładowy film prezentujący badanie uzdolnień muzycznych:

Dla kandydatów do szkół I stopnia w dniach 14 marca – 13 maja, działające w szkole Stowarzyszenie Muzyczne „Symfonia”, prowadzić będzie Kurs przygotowawczy dla kandydatów. Podczas tych zajęć kandydaci będą mogli zapoznać się z instrumentami, a także z ww. wymaganiami badania uzdolnień muzycznych.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia

Dla kandydatów do szkół II stopnia przeprowadza się egzamin wstępny:

w specjalności Instrumentalistyka:

 1. egzamin praktyczny z instrumentu głównego z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych, obejmujący zróżnicowany repertuar,
 2. egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową określoną dla szkoły muzycznej I stopnia.  Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej.

w specjalności Wokalistyka:

 1. egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych, obejmujący zróżnicowany repertuar, pozwalający na ocenę walorów głosu oraz możliwości kształcenia głosu.
 2. egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą programową określoną dla szkoły muzycznej I stopnia. Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej
Skip to content