Dlaczego warto uczęszczać do szkoły muzycznej?

„…dzięki słuchaniu oraz graniu dzieci stać się mogą nie tylko muzykami,

ale przede wszystkim dobrymi ludźmi o czystych sercach…”

Shinichi Suzuki

Nauka muzyki i  gry na instrumencie to wiele korzyści dla dziecka. Badania naukowe potwierdzają, że jest ona kluczowym elementem rozwoju inteligencji i zdolności edukacyjnych dzieci. Ponadto dzieci bardzo lubią wszelkie  formy aktywności muzycznej i ruchowej, które dają im wiele radości i satysfakcji.

Wiedza o korzystnym, a wręcz dobroczynnym wpływie muzyki na rozwój człowieka jest bardzo szeroka i  potwierdzona badaniami naukowymi. Muzyka – cytując stare porzekadło – nie tylko łagodzi obyczaje – ale działa także terapeutycznie, wspiera rozwój dziecka, poszerzając jego zdolności i umiejętności w wielu różnych dziedzinach, zarówno szkolnych, jak i społecznych oraz kulturalnych.

Edukacja muzyczna:

 • ma wpływ na procesy uczenia się, logicznego myślenia, wzrostu kompetencji zdolności matematycznych,
 •  działa pozytywnie w zakresie umiejętności czytania i rozumienia treści tekstu,
 • wpływa  na koncentrację uwagi dziecka,
 • rozwija dyscyplinę w dzieciach, kształtując umiejętności zarządzania czasem,
 • wdraża do systematycznej pracy i nauki, a także kształtuje cierpliwość, wytrwałość oraz odporność na trud i zmęczenie,
 • wzmacnia pamięć dziecka – gra na instrumencie pobudza obie półkule mózgu, przez co zwiększa się ilość połączeń neuronalnych – im więcej treningu muzycznego, tym lepszy rozwój intelektualny dziecka
 • w znaczący sposób poprawia naukę  języków obcych,
 • pozytywnie działa na  koordynację ruchową –  podczas gry na instrumencie muzycznym pracują  obie półkule mózgu  – zostaje wzmocniona koordynacja ruchowa  ciała, a także słuch, wzrok, motoryka ciała itp., każdy trening muzyczny rozwija w uczniach koncentrację na wielu czynnościach naraz,
 • wpływa korzystnie na zdrowie emocjonalne i pomaga radzić sobie ze stresem – osoby wykształcone muzycznie lepiej radzą sobie z tremą i lękiem, sama muzyka wprowadza w pozytywne stany emocjonalne,
 • zapewnia wyższe osiągnięcia w nauce wszystkich przedmiotów w szkole a także podczas sprawdzianów i egzaminów,
 • rozwija inteligencję  i myślenie przestrzenne,
 • rozwija kompetencje społeczne – wspólne muzykowanie z zespole, orkiestrze czy chórze pozytywnie wpływa na umiejętności współpracy, partnerstwa, wzajemnego wparcia i akceptacji,
 • minimalizuje poziom zachowań agresywnych wśród dzieci,
 • kształtuje  wrażliwość na piękno – rozwija wyobraźnię, zaspokaja potrzebę twórczego wyrażenia siebie, uczy samodzielności myślenia i właściwej oceny estetyki.

Szczerze zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofertą edukacyjną naszej szkoły i do podjęcia nauki muzyki i gry na instrumencie  w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu – w szkole bezpiecznej i pełnej troski pedagogicznej o edukację  i wychowanie każdego powierzonego nam dziecka.

Skip to content