Wywiadówka szkolna

Informujemy, że dnia 12 grudnia br. odbędzie się wywiadówka szkolna. Wychowawcy poinformują Rodziców o ocenach prognozowanych za I półrocze bieżącego roku szkolnego.

Ze względu na realizowaną w tym dniu przeprowadzkę, związaną z zakończeniem remontu szkoły, informacje te zostaną przekazane za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub podczas spotkań w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. O formie spotkania Rodzice zostaną poinformowani przez Wychowawców.

Skip to content