Wywiadówka śródroczna

Informujemy, że w dniu 28 stycznia br. (piątek) od godz. 17.00 odbędzie się wywiadówka śródroczna, podczas której wychowawcy przekażą Państwu informacje o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych uczniów.

Spotkania Rodziców z Wychowawcami i innymi nauczycielami odbędą się w formie zdalnej. O formie spotkania zostaniecie Państwo poinformowani przez Wychowawców.

Jednocześnie informujemy, że dla Rodziców zainteresowanych bezpośrednim spotkaniem z wychowawcą lub innymi nauczycielami, istnieje możliwość takiego spotkania w indywidualnym, uzgodniony z nauczycielem terminie. Spotkanie takie może się odbyć pod warunkiem zachowania zasad reżimu sanitarnego.

Skip to content