Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł informatyczny”

W bieżącym roku szkolnym odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Informatyczny”.

Konkurs rozgrywany był w czterech kategoriach wiekowych: klasa II, klasy III-IV, klasy V-VI, klasy VII-VIII. Każdy uczeń rozwiązywał test jednokrotnego wyboru składający się z 21 zadań o różnym stopniu trudności.
 Zgodnie z regulaminem konkursu przyznano następujące tytuły oraz dyplomy:
 – za miejsca od I do V – tytuł i dyplom laureata ogólnopolskiego konkursu oraz nagrodę,
 – za miejsca od VI do XXII – tytuł i dyplom laureata ogólnopolskiego konkursu,
 – pozostałym uczestnikom bez względu na uzyskany wynik przyznany został dyplom uznania.

Z radością informujemy, że wśród tegorocznych laureatów konkursu znaleźli się:

Jagoda Elińska z klasy 4a OSM I st. – 17. miejsce w kraju
Izabela Skubisz z klasy 4a OSM I st. –  21. miejsce w kraju
Jonatan Kos z klasy 4b OSM I st. – 21. miejsce w kraju
Wiktor Rużyło z klasy 4b OSM I st. – 14. miejsce w kraju
Szymon Ryzner z klasy 5b OSM I st. – 18. miejsce w kraju
Michał Piasecki z klasy 5b OSM I st. – 22. miejsce w kraju

Składamy gratulacje wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, wykazując szczególne zainteresowanie przedmiotem, ambicję i zaangażowanie w naukę.

Życzymy dalszych sukcesów!!!

Skip to content