Wyniki egzaminów

Informujemy, że 1 lipca br. zostaną udostępnione wyniki zdających, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. Uczniowie będą mogli zapoznać się z wynikami w systemie ZIU  https://wyniki.edu.pl od godziny 10.00.

Loginy i hasła do systemu ZIU będą do pobrania w sekretariacie Szkoły od godz.8.00 – 14.00.

Zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty wydawane będą w dniu 8 lipca br. od godz. 9.00.

Jednocześnie informujemy, że świadectwa dojrzałości i informacje o wynikach egzaminów maturalnych, maturzyści mogą odebrać w dniu 5 lipca od godz. 9.00.

Skip to content