Szkolny konkurs fotograficzny.

Szkolny konkurs fotograficzny „SLEEVEFACE – Z KSIAŻKĄ CI DO TWARZY”!!!

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów OSM i PSM I st. od klasy 4 oraz dla uczniów OSM
i PSM II st.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie 1 fotografii z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała zgodnie z założeniami projektu sleeveface.

3. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedno zdjęcie.

4. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie samodzielnie wykonane zdjęcia nienaruszające praw autorskich osób trzecich.

5. Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane.

6. Ocena zdjęć dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, technika wykonania, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia.

7. Zdjęcia do konkursu należy dostarczyć do biblioteki szkolnej (format 20×30) oraz przysyłać w formie elektronicznej w formacie JPEG jako załącznik na adres mailowy: k.fejdasz-bury@muzyk.edu.pl do 18 listopada 2022 r. Nadsyłane zdjęcia muszą być opisane w wiadomości mailowej danymi: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych lub informacyjnych szkoły.

9. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu jego rozstrzygnięcia.

Skip to content