Rada Rodziców

W roku szkolnym 2022/2023

Zarząd Rady Rodziców

Przewodniczący – Mirosław DYJAK
Zastępca Przewodniczącego – Bożena BAKUN
Skarbnik – Anita BATOR
Sekretarz – Magdalena BRULIŃSKA

Członkowie Rady Rodziców

Katarzyna SZMID

Karolina KOWALIK

Bożena LASEK

Teresa SZOPA

Agnieszka CHOMA

Grzegorz TOKARZ

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

Beata GAŁUSZKA

Dorota KOPACKA

Katarzyna ZIĘBA

Konto Rady Rodziców

RADA RODZICÓW PRZY ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W PRZEMYŚLU
ul. Słowackiego 91

nr konta: 
38 1240 2568 1111 0010 9692 3473
Bank Pekao S.A. I O. w Przemyślu

Skip to content