Dyrekcja

Z pasji do nauki

Dyrektor

mgr Dariusz BASZAK

Wicedyrektor ds. ogólnokształcących

mgr Bernadeta BEDNARSKA

Wicedyrektor ds. muzycznych

mgr Joanna GIBAŁA – SZELĄŻEK

Skip to content