Sukces naszych uczniów w ogólnopolskim konkursie „Orzeł Matematyczny”.

W dniu 12 października 2021 r. odbył się ogólnopolski konkurs „Orzeł Matematyczny”.

Konkurs rozgrywany był w czterech kategoriach wiekowych: klasa II, klasy III-IV, klasy V-VI, klasy VII-VIII. Każdy uczeń rozwiązywał test jednokrotnego wyboru składający się z 21 zadań o różnym stopniu trudności.
 Zgodnie z regulaminem konkursu przyznano następujące tytuły oraz dyplomy:
 – za miejsca od I do V – tytuł i dyplom laureata ogólnopolskiego konkursu oraz nagrodę,
 – za miejsca od VI do XXII – tytuł i dyplom laureata ogólnopolskiego konkursu,
 – pozostałym uczestnikom bez względu na uzyskany wynik przyznany został dyplom uznania.

Z radością informujemy, że wśród tegorocznych laureatów konkursu znaleźli się:

Karol Ibowicz z klasy IIa OSM II st. – 11. miejsce w kraju
Mikołaj Rakicki z klasy 6a OSM I st. –  11. miejsce w kraju
Jakub Chachura z klasy IIb OSM II st. – 12. miejsce w kraju
Antoni Kapłon z klasy IIa OSM II st. – 12. miejsce w kraju
Szymon Sudoł z klasy 5b OSM I st. – 21. miejsce w kraju
Wojciech Olchowy – Ilasz z klasy 6a OSM I st. – 21. miejsce w kraju
Kinga Podwyszyńska z klasy 6a OSM I st. –  22. miejsce w kraju

Składamy gratulacje wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, wykazując szczególne zainteresowanie przedmiotem, ambicję i zaangażowanie w naukę.

Życzymy dalszych sukcesów!!!

Skip to content