Projekt edukacyjny „Wirtualne podróże”.

Uczniowie klas 1- 3 przystąpili do międzynarodowego projektu edukacyjnego „Wirtualne podróże”

Podczas trwania projektu realizowane są Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Korzyści z udziału

  • Projekt edukacyjny „Wirtualne podróże” uatrakcyjni naukę naszych uczniów. 
  • W projekcie biorą udział dzieci nie tylko z terenu Polski, ale też uczniowie szkół polonijnych z Europy i świata
  • Projekt rozwija takie kompetencje, jak: wiedza o świecie, kreatywność, skupienie,  otwartość, akceptacja. 
  • Udział w projekcie jest okazją do nawiązania współpracy i znajomości z nauczycielami i zespołami klasowymi z różnych części świata.  
  • W czasie zadań wykonywanych w ramach projektu „Wirtualne podróże” realizowane są zapisy z podstawy programowej
Skip to content