Program ekologiczny „Ocalimy świat”.

Uczniowie klas 1- 3 przystąpili do programu ekologicznego „Ocalimy Świat”.

Ekoprogram z charakterem „Ocalimy Świat” (OŚ) to wyjątkowa inicjatywa edukacyjna, która łączy poszerzanie wiedzy ekologicznej uczniów z kształtowaniem ich postaw i charakteru oraz podnoszeniem umiejętności społecznych i kompetencji cyfrowych. 

Organizatorem Programu OŚ jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, jego Partnerem merytorycznym – WWF Polska.  

Program został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Ochrony Środowiska i Klimatu oraz Biblioteki Narodowej.

Wyjątkowość Program OŚ polega na połączeniu w nim komponentów: ekologicznego, moralnego i cyfrowego, uzupełnionych o wymiar literacki (w postaci opowiadań o problemach moralnych w kontekście ekologii) oraz społeczny. Po lekturze opowiadań i zajęciach warsztatowych na temat problemów ekologicznych i uniwersalnych wartości moralnych (takich jak szacunek, odpowiedzialność czy mądrość) uczniowie przeprowadzą własne projekty proekologiczne na rzecz otoczenia i lokalnej społeczności. Do realizacji swoich działań i ich promocji będą mogli wykorzystać zaproponowane narzędzia cyfrowe.

Skip to content