Organizacja zajęć w formie zdalnej

Informujemy, że w dniach 27 stycznia – 11 lutego 2022 r. ogranicza się funkcjonowanie szkół wchodzących w skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.

Ograniczenie to polega na zawieszeniu organizacji zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej i organizacji tych zajęć w formie zdalnej dla wszystkich uczniów za wyjątkiem klas I – IV Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

W klasach I – IV OSM I st. wszystkie zajęcia odbywają się stacjonarnie.

Dla uczniów klas:

  • VI OSM II st.
  • VI PSM I st. c-6
  • IV PSM I st. c-4
  • IV PSM II st. – wokalistyka
  • VI PSM II st.  – instrumentalistyka

dopuszcza się możliwość organizacji konsultacji z przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym lub końcowym.

Skip to content