Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Świetliczaki na tropie… zagadek”.

W bieżącym roku szkolnym nasza świetlica przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pt.: „Świetliczaki na tropie zagadek”, organizowanego przez redakcję dwumiesiecznika „Swietlica w szkole”.

Celem projektu jest:

– wychowanie aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą ucznia;

– uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;

– działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;

– rozwijanie zdolności manualnych ucznia.

Zajęcia z projektu organizowane będą podczas zajęć świetlicowych przez nauczycieli: Barbarę Demkiewicz, Monikę Kocuj, Elżbietę Leszków-Guran i Andżelikę Słodyczko.

Skip to content