„Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki”.

Uczniowie klas 1- 3 przystąpili do projektu edukacyjnego zorganizowanego przez wydawnictwo MAC: „Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki”. Głównym celem projektu jest zaprzyjaźnienie dzieci z matematyką i budowanie świadomości, że jest ona obecna we wszystkich dziedzinach życia, otaczając nas na co dzień. Natalka i Antek zachęcą dzieci do poznawania matematyki poprzez wykonywanie zadań, ale nie tych z podręcznika. Ich nauczycielka krok po kroku wprowadza ich w świat wielkiej matematyki. 

Projekt składa się z czterech pojedynczych modułów, a każdy z nich dotyczy zastosowania matematyki w innych dziedzinach życia. Uczniowie klas 1-3 realizują projekt wraz z nauczycielem w klasie.

 1. Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i rozwijanie u dzieci zainteresowania matematyką poprzez wykonywanie zadań metodą projektu.
 2. Cele szczegółowe:
 • popularyzacja matematyki;
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności ucznia w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
 • podniesienie u ucznia motywacji do nauki matematyki;
 • rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych ucznia;
 • rozwijanie uzdolnień ucznia;
 • umożliwienie odniesienia sukcesu w nauce matematyki;
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej;
 • rozwijanie samodzielności, korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy;
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych ucznia;
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego;
 • aktywizowanie ucznia, zachęcanie do wykazywania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów;

3. Projekt jest zgodny z podstawą programową oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

Skip to content