MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK

W ostatnich dniach bibliotekę szkolną odwiedzili pierwszoklasiści. Celem spotkań było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Uczniowie poznali zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz dowiedzieli się jak należy dbać o książki. Następnie uczestniczyli w zabawach polegających na rozwiązywaniu zagadek i rebusów związanych z książką, biblioteką oraz bajkami. Każdy uczeń mógł samodzielnie wypożyczyć swoją pierwszą książkę.

Podczas zajęć bibliotecznych pierwszoklasiści otrzymali darmową wyprawkę czytelniczą, która zawierała:

  • „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, m.in.: M. Musierowicz, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego i  innych, w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki Iwony Chmielewskiej;
  • „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania, jak również zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami z książki;
  • Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania.

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Skip to content