Korekta Planu lekcji

Informujemy, że od II półrocza, czyli od dnia 31 stycznia br. następuje korekta planu lekcji w klasach IV – VI OSM I st. oraz I – VI OSM II st. Zmiana obejmuje zajęcia „wychowania do życia w rodzinie”.

W klasach 4a, 4b, 5a, 5b, 6a OSM I st. oraz VI OSM II st. zajęcia zostały zrealizowane w I półroczu i nie będą kontynuowane.  

W pozostałych klasach plan zajęć „wychowania do życia w rodzinie” przedstawia się następująco:

  • klasa I OSM II st. – czwartek godz. 7:40 – 8:25 (1 lekcja)
  • klasa IIa OSM II st. – czwartek godz. 15:00 – 15:45 (9 lekcja)
  • klasa IIb OSM II st. – poniedziałek godz. 15:50 – 16:35 (10 lekcja)
  • klasa III OSM II st. – poniedziałek godz. 15:00 – 15:45 (9 lekcja)
  • klasa IV OSM II st. – poniedziałek godz. 7:40 – 8:25 (1 lekcja)
  • klasa V OSM II st. – wtorek godz. 15:00 – 15:45 (9 lekcja)
Skip to content