Przegląd Piosenki Dziecięcej

Organizator: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. A. Malawskiego w Przemyślu

Sponsorzy:

Rada Rodziców przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych
Stowarzyszenie Muzyczne Symfonia

Cel imprezy:

– prezentacja dorobku artystycznego dzieci
– popularyzacja piosenki dziecięcej
– wymiana doświadczeń wśród nauczycieli

Termin i miejsce Przeglądu:

Termin:

1 kwietnia 2022 r. godz. 9.00 – Szkoły podstawowe – klasy od 1 do 3

2 kwietnia 2022 r. godz. 9.00 – Przedszkola – dzieci w wieku 6 – 7 lat

Miejsce:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu
ul Słowackiego 91

Karty zgłoszenia należy przesłać do 21 marca 2022 r. na adres szkoły, lub e-mail: barbarademkiewicz@gmail.com

Pliki do pobrania i wypełnienia:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA – szkoły podstawowe

KARTA ZGŁOSZENIOWA – przedszkola

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych

Warunki uczestnictwa w Przeglądzie:

Przegląd adresowany jest do dzieci 6-7 letnich. Odbędzie się w dwóch kategoriach:
– soliści
– zespoły

Każda Placówka, jak również indywidualnie Rodzic lub opiekun może wytypować na konkurs:
– 2 piosenki w wykonaniu solistów
– 1 piosenkę w wykonaniu zespołu (nie więcej niż 5 osobowego)

Czas prezentacji Placówki nie może przekraczać 10 min. Utwory powinny być wykonywane z podkładem muzycznym bez tekstu, na nośniku CD, z akompaniamentem instrumentu muzycznego.

Organizatorzy zapewniają: nagłośnienie, 5 mikrofonów, odtwarzacz CD, magnetofon oraz fortepian.

Oceny prezentacji piosenek dokona Komisja powołana przez Organizatorów.

Kryteria oceny:

-dobór repertuaru,
-muzykalność i warunki głosowe wykonawców,
-ogólny wyraz artystyczny

Informacji udziela Barbara Demkiewicz tel. 501 204 897

Skip to content