Kiermasz charytatywny po feriach !!!

Uczniowie klasy trzeciej wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Dzieciaki ratują zwierzaki”. Celem tej akcji jest:

  • zainteresowanie dzieci tematyką bioróżnorodności i ochrony zwierząt. Poprzez różnorodne działania dzieci poznają zwierzęta zamieszkujące Morze Arktyczne oraz Lasy Polski.
  • kształtowanie u dzieci postawy zaangażowania społecznego,
  • wsparcie działań pomocowych na rzecz ochrony i rehabilitacji zwierząt zamieszkujących Morza Arktyczne, polskie lasy oraz lasy tropikalne w Azji Południowo-Wschodniej.

Dzięki Akcji dzieci poznały życie zwierząt w odmiennych regionach: życie zwierząt morskich w Morzu Arktycznym oraz życie małych ssaków w Polsce. Dzięki filmom, zdjęciom, prezentacjom, oraz scenariuszom tworzonym przez Fundację CultureLab dzieci dowiedziały się jak żyją i jak chronione są dzikie zwierzęta w różnych częściach świata.

Na koniec dzieci przeprowadzą Akcję charytatywną „ Dzieciaki ratują zwierzaki” aby zebrać pieniądze na pomoc dla nich. W tym celu wspólnie z rodzicami i dziadkami wykonały pacynki, które będą sprzedawane podczas kiermaszu zorganizowanego w szkole w dniach 28 lutego oraz 2 marca. Całkowity dochód ze sprzedaży pacynek zostanie przekazany fundacji CultureLab na wsparcie centrów Rehabilitacji  Dzikich Zwierząt z trzech różnych regionów.

Skip to content