Kontrast
Czcionka
  • tytuł slidu 1
    tytuł slidu 1
  • tytuł slidu 2
    tytuł slidu 2
  • tytuł slidu 3
    tytuł slidu 3
/*style="top: 8.8888888888889%; margin: 0 0.85470085470085%;*/

Aktualności

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w sekretariacie szkoły jest już dostępna lista kandydatów przyjętych na rok szkolny 2020/2021.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wszyscy przyjęci do szkoły muszą uzupełnić dokumentację do wniosków (tj. zaświadczenia lekarskie, podpisy rodziców, świadectwa promocyjne ze szkół ogólnokształcących) do dnia 25 sierpnia 2020 r. 

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły pod nr telefonu 16 678 37 66.

Prosimy o zapoznanie się z wykazem podręczników na nowy rok szkolny.

Na dzisiejszy dzień zaplanowana została uroczystość zakończenia roku szkolnego. Uroczystość, w której planowaliśmy jak co roku, w sposób podniosły, podsumować zakończony właśnie okres nauki. Jednak okoliczności, dla których przez ostatnie cztery miesiące zmagaliśmy się z nowymi dla nas wszystkich doświadczeniami sprawiły, że dzisiaj nie możemy się spotkać całą naszą społecznością i osobiście gratulować uzyskanych wyników i osiągniętych sukcesów.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu zostały opublikowane informacje dotyczące możliwości wnioskowania o stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły są już dostępne w sekretariacie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w budynku nr 3.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że listy zakwalifikowanych nie są listami kandydatów przyjętych do szkoły. Listy przyjętych będą udostępnione w lipcu. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej szkoły.

Ze względu na trwający stan epidemii nie będzie uroczystego zakończenia roku szkolnego. Wszyscy chętni uczniowie będą mogli odebrać świadectwa według załączonego harmonogramu, na Sali Lustrzanej. Uczniowie będą wpuszczani na Salę Lustrzaną pojedynczo, zgodnie z wytycznymi Dyrektora Szkoły w sprawie obowiązującego reżimu sanitarnego. Odbiór świadectw w wyznaczonych dniach nie jest obowiązkowy. Nieodebrane świadectwa będą dostępne w sekretariacie szkoły.

w załączeniu - harmonogram odbioru świadectw

Pragniemy poinformować, że biblioteka szkolna będzie czynna codziennie w dniach 22-26 czerwca 2020 r., w godzinach od 12.00 do 16.00.  Podręczniki z dotacji (klasy 1-6 OSM I st. oraz I i II OSM II stopnia) oraz wypożyczone książki i nuty zwracają tylko uczniowie, którzy rezygnują z nauki w naszej szkole. Pozostali uczniowie oddadzą podręczniki i inne materiały we wrześniu br.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że Msza święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się w czwartek, 25 czerwca 2020 r. o godzinie 18.00 w  Katedrze.