Kontrast
Czcionka
  • tytuł slidu 1
    tytuł slidu 1
  • tytuł slidu 2
    tytuł slidu 2
  • tytuł slidu 3
    tytuł slidu 3
/*style="top: 8.8888888888889%; margin: 0 0.85470085470085%;*/

Aktualności

W związku z opublikowaniem na stronie Centrum Edukacji Artystycznej kolejnego uaktualnienia informacji, a dotyczącego interpretacji zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1830) dyrekcja szkoły informuje, że:

1. Dla uczniów klas III – VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. od dnia 20 października br. do odwołania, zajęcia z przedmiotu głównego odbywają się w formie stacjonarnej w szkole, natomiast wszystkie pozostałe zajęcia dydaktyczne organizowane są w formie zdalnej.

 

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów nowych ograniczeń związanych z panującą pandemią i objęciem Przemyśla od dnia 17 października 2020 r. tzw. strefą „czerwoną" oraz opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1830)

dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu informuje:

images/aktualnosci/2020_2021/konkursy/pazdziernik-listopad/Krzysztof_Polnik_1_Copy.jpg

"Młody Muzyk Roku 2020" jest ogólnopolskim, bardzo prestiżowym konkursem dla wybitnych uczniów szkół muzycznych, w trakcie, którego wyłoniony zostanie najlepszy młody wirtuoz.

Podczas emitowanych w TVP Kultura przesłuchań półfinałowych zaprezentuje się 10 młodych instrumentalistów reprezentujących różne specjalności, a wśród nich Krzysztof Polnik, utalentowany i wielce utytułowany już akordeonista z naszej szkoły. Możliwość udziału w tym programie jest wielkim wyróżnieniem i nobilitacją zarówno dla ucznia jak i szkoły.

Bieżący rok w życiu naszej szkoły to czas bardzo trudny, który przynosi nam nowe nieznane dotąd doświadczenia. Powoli z nowymi okolicznościami się oswajamy, jednakże niepewność każdego następnego dnia sprawia, że praca nasza staje się trudniejsza, wymaga od nas większej samodyscypliny, stosowania nowych narzędzi, rozwiązań, a także uczy nowych zachowań i przyzwyczajeń.

Informujemy, że dzień 14 października 2020 r. (środa) będzie w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi. Nauczyciele będą pełnić dyżur pedagogiczny w świetlicy szkolnej w godzinach od 6.30 do 16.00.

W dniu 1 października 2020 r. o godz. 17.00 w Sali Lustrzanej odbędzie się spotkanie Rady Rodziców oraz Trójek Klasowych poszczególnych klas z Dyrekcją. W trakcie zebrania będą poruszane sprawy bieżące, istotne z punktu widzenia organizacji pracy szkoły w obecnej sytuacji oraz w związku z planowaną termomodernizacją. Spotkanie ma charakter "otwarty", wobec czego zapraszamy wszystkich rodziców.

Z poważaniem
Rada Rodziców

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE UCZNIÓW ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH W PRZEMYŚLU

Rada Rodziców składa podziękowanie za dokonane wpłaty środków finansowych, pozwalających na działalność rady, polegającej m.in. na wspieraniu relacji statutowych zadań Szkoły. Pragniemy zapewnić, że wzorem lat ubiegłych, całość zgromadzonych środków (nie tylko tych pochodzących ze składek), w różnej formie trafi do wszystkich uczniów.

Jednocześnie zapraszamy do współpracy rodziców i opiekunów mających dobre pomysły, rady i uwagi oraz każdego, kto jest gotów działać na rzecz młodych ludzi kształcących się w naszej szkole.

Uprzejmie informujemy, że loginy i hasła do dziennika elektronicznego Mobireg dla uczniów klas pierwszych szkół popołudniowych oraz dla ich Rodziców, można odebrać codziennie w godzinach 8.00 - 16.00 w sekretariacie szkoły.