Kontrast
Czcionka

W dniu 21.06.2018 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Muzycznego "SYMFONIA", na którym:

- przyjęto nowych członków;

- uchwalono zmiany w Statucie;

- przedstawiono sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2017;

- przedstawiono sprawozdanie finansowe za rok 2017

- przedstawiono protokół Komisji Rewizyjnej;

- udzielono się absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia w zakresie ich działalności w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r;

- udzielono się absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej w zakresie ich działalności w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r;

- w wolnych wnioskach omówiono sprawy bieżące i plany na przyszłość.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu, uczniom oraz nauczycielom. Życzymy udanych i pogodnych wakacji.

Do zobaczenia po wakacjach.

 

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia