Kontrast
Czcionka

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Działające w naszej szkole Stowarzyszenie Muzyczne „Symfonia” jest powołaną przez Rodziców organizacją, której zadaniem jest wszechstronna pomoc w działalności szkoły.

Pomoc ta obejmuje m.in.

· zakup instrumentów, pomocy naukowych oraz wyposażenia pracowni lekcyjnych,

· finansowanie udziału uczniów w konkursach i przesłuchaniach,

· organizację wyjazdów na koncerty i spektakle,

Realizacja powyższych zadań w dużej mierze zależy od współpracy z Państwem, dlatego też liczymy, że wspólnymi siłami uda nam się zrealizować ten cel oraz stworzyć lepsze warunki do nauki i pracy naszym dzieciom.

Dzięki Państwa wparciu jak również darowiznom od sponsorów w ubiegłym roku udało nam się finansowo wesprzeć uczniów naszej szkoły i działalność szkoły na wielu płaszczyznach:

- zakup instrumentów i osprzętu 4987,77 zł.

- naprawa instrumentów 1060,00 zł.

- dofinansowanie uczestnictwa uczniów w konkursach krajowych

i międzynarodowych 10645,69 zł.

- dofinansowanie do nagród w konkursach 1070,33 zł.

- zakup choinki do Sali Lustrzanej 928,05 zł.

- zakup materiałów na wyposażenie sal lekcyjnych 1480,00 zł.

- dofinansowanie zakupu stołu do tenisa i piłkarzyków 1300,00 zł.

- zakup koszulek i materiałów promocyjnych 2832,13 zł.

- zakup kwiatów i ziemi do klombów 321,00 zł.

Jednym z głównych celów w roku 2018 jest dofinansowanie wyjazdu naszych uczniów do Holandii na Europejski Festiwal Muzyki Młodych oraz realizacja bieżących potrzeb.

Pamiętajmy !!! Stowarzyszenie Muzyczne „Symfonia” jest także organizacją pożytku publicznego. Istnieje zatem możliwość przekazywania 1% podatku, wystarczy w rocznym rozliczeniu podatkowym w odpowiedniej rubryce wpisać nr KRS Stowarzyszenie Muzycznego Symfonia” – 0000022710

Zachęcamy do przekazania tej informacji bliskim i znajomym.

Składki na Fundusz Pomocy Szkole w wysokości 20 zł./miesiąc, 80 zł półrocznie lub 160 zł jednorazowo można wpłacać na portierni lub bezpośrednio na konto Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Muzyczne „Symfonia”
PBS Bank o/Przemyśl 20 8642 1155 2015 1501 0883 0001

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy, jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i sugestie. Wspólnie możemy zrobić więcej dla dobra naszych dzieci.

 Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia