Kontrast
Czcionka

Zarząd Stowarzyszenia Muzycznego Symfonia przedstawia sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok kalendarzowy 2011.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, pomoc szkole odbywała się w 2 płaszczyznach: działanie na rzecz uczniów oraz materialna pomoc szkole. Stowarzyszenie poniosło też koszty w związku z bieżącą działalnością (wydatki na materiały biurowe)

Działając na rzecz uczniów naszej szkoły zarząd Stowarzyszenia podjął następujące działania:

1. Dofinansowanie Studniówki dla klasy VI OSM II st.
2. Sfinansowanie przejazdów na Przesłuchania Makroregionalne CEA dla wszystkich uczniów biorących udział w tych przesłuchaniach
3. Zorganizowanie i sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół II st. na Koncert Dyplomantów w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie
4. Sfinansowanie opłaty wpisowej uczniom biorącym udział w Podkarpackich Przesłuchaniach Uczniów Klas Instrumentów Dętych w Mielcu.
5. Zakup nagród dla laureatów Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie.
6. Dofinansowanie wyjazdu zespołu Krzysztof Iwaneczko & Friends na konkurs do Tarnobrzega.
7. Dofinansowanie udziału uczniów Andrzeja Trześniowskiego oraz Bartosza Muchy w Ogólnopolskim Konkursie Fortepianowym im. Apolinarego Szeluty w Słupcy.
8. Organizacja wyjazdu uczniów na Koncert z okazji Dnia Dziecka do Filharmonii w Rzeszowie.
9. Sfinansowanie atrakcji dla dzieci w ramach Wielkiego Pikniku Muzycznego.
10. Przyznanie stypendiów za wyniki w nauce dla następujących uczniów:
- OSM I st. Anna Szamli w wysokości 50 zł/m-c
- OSM II st. Anna Struś w wysokości 100 zł/m-c
- PSM I st. c-6 Michalina Podwyszyńska w wysokości 50 zł/m-c
- PSM I st. c-4 Andrzej Trześniowski w wysokości 50 zł/m-c
- PSM II st. Piotr Czuczkiewicz w wysokości 100 zł./m-c
Stypendia były wyplacane uczniom przez cały rok szkolny 2011/2012

Pomoc materialna szkole:
1. Zakup tabliczek na drzwi dla nauczycieli.
2. Zakup breloczków do kluczy do wszystkich sal szkolnych.
3. Zakup 2 skrzypiec dla Sekcji instrumentów strunowych.
4. Sfinansowanie naprawy akordeonu i wiolonczeli.
5. Sfinansowanie naprawy altówki.
6. Naprawa wiolonczeli oraz przebudowa wiolonczeli na mały kontrabas
7. Zakup drobnych narzędzi niezbędnych do naprawy krat zabezpieczających klatkę schodową w budynku nr 5
8. Sfinansowanie umieszczenia baneru reklamowego 20.Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej Przemyślu.
9. Zakup ramek na dyplomy.
10. Sfinansowanie naprawy dwóch akordeonów.
11. Zakup części konstrukcyjnych wózka do przewozu pianin i fortepianów.
12. Sfinansowanie materiałów promocyjnych szkoły wykorzystywanych do celów rekrutacyjnych.(ulotki, plakaty reklamowe)
13. Sfinansowanie zabezpieczenia klatek schodowych na poddaszach w budynku nr 4 i 5.
14. Zakup kwiatów na Koncert Dyplomantów.
15. Zakup firan do sal lekcyjnych.
16. Zakup 2 małych akordeonów dla Sekcji Akordeonu Organów.
17. Sfinansowanie remontu kontrabasu szkolnego.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy na dalsze wspólne działania mające na celu pomoc uczniom i szkole

Zarząd Stowarzyszenia Muzycznego „Symfonia”