Kontrast
Czcionka

Zarząd Stowarzyszenia Muzycznego "Symfonia" składa serdeczne podziękowania wszystkim Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom, Sympatykom naszej szkoły, którzy w rozliczeniu rocznym za 2011 r. przekazali 1% swojego podatku na cele Stowarzyszenia. W bieżącym roku Urząd Skarbowy w imieniu podatników przekazał na działalność Stowarzyszenia kwotę 2885,88 zł.

Cała ta kwota zostanie przeznaczona na potrzeby uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu