Kontrast
Czcionka

Stowarzyszenie Muzyczne „Symfonia”

 

Stowarzyszenie Muzyczne ,, SYMFONIA ”

przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu

ul. Słowackiego 91

NIP 795-17-45-878

Regon: 650096755

PBS o/Przemyśl ul. Mickiewicza 4

nr konta: 20 8642 1155 2015 1501 0883 0001

nr KRS: 0000022710

 

W dniu 21.06.2018 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Muzycznego "SYMFONIA", na którym:

- przyjęto nowych członków;

- uchwalono zmiany w Statucie;

- przedstawiono sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w roku 2017;

- przedstawiono sprawozdanie finansowe za rok 2017

- przedstawiono protokół Komisji Rewizyjnej;

- udzielono się absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia w zakresie ich działalności w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r;

- udzielono się absolutorium Członkom Komisji Rewizyjnej w zakresie ich działalności w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r;

- w wolnych wnioskach omówiono sprawy bieżące i plany na przyszłość.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w spotkaniu, uczniom oraz nauczycielom. Życzymy udanych i pogodnych wakacji.

Do zobaczenia po wakacjach.

 

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku

Zarząd Stowarzyszenia

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Działające w naszej szkole Stowarzyszenie Muzyczne „Symfonia” jest powołaną przez Rodziców organizacją, której zadaniem jest wszechstronna pomoc w działalności szkoły.

Szanowni Państwo ! 

Stowarzyszenie Muzyczne „Symfonia” jest organizacją pożytku publicznego.

Zarząd Stowarzyszenia wraz z Dyrekcją Szkoły zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich Rodziców, Nauczycieli, Pracowników Administracji o przekazanie 1% podatku na Stowarzyszenie „Symfonia”, a pozyskane w ten sposób środki zostaną przekazane na rozwój naszej szkoły.

Zarząd Stowarzyszenia

W rozliczeniu rocznym wystarczy podać tylko nazwę: Stowarzyszenie Muzyczne „Symfonia” w Przemyślu oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000022710

 

Zarząd Stowarzyszenia Muzycznego Symfonia przedstawia sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia za rok kalendarzowy 2011.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, pomoc szkole odbywała się w 2 płaszczyznach: działanie na rzecz uczniów oraz materialna pomoc szkole. Stowarzyszenie poniosło też koszty w związku z bieżącą działalnością (wydatki na materiały biurowe)

Działając na rzecz uczniów naszej szkoły zarząd Stowarzyszenia podjął następujące działania:

1. Dofinansowanie Studniówki dla klasy VI OSM II st.
2. Sfinansowanie przejazdów na Przesłuchania Makroregionalne CEA dla wszystkich uczniów biorących udział w tych przesłuchaniach
3. Zorganizowanie i sfinansowanie wyjazdu uczniów szkół II st. na Koncert Dyplomantów w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie
4. Sfinansowanie opłaty wpisowej uczniom biorącym udział w Podkarpackich Przesłuchaniach Uczniów Klas Instrumentów Dętych w Mielcu.
5. Zakup nagród dla laureatów Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie.
6. Dofinansowanie wyjazdu zespołu Krzysztof Iwaneczko & Friends na konkurs do Tarnobrzega.
7. Dofinansowanie udziału uczniów Andrzeja Trześniowskiego oraz Bartosza Muchy w Ogólnopolskim Konkursie Fortepianowym im. Apolinarego Szeluty w Słupcy.
8. Organizacja wyjazdu uczniów na Koncert z okazji Dnia Dziecka do Filharmonii w Rzeszowie.
9. Sfinansowanie atrakcji dla dzieci w ramach Wielkiego Pikniku Muzycznego.
10. Przyznanie stypendiów za wyniki w nauce dla następujących uczniów:
- OSM I st. Anna Szamli w wysokości 50 zł/m-c
- OSM II st. Anna Struś w wysokości 100 zł/m-c
- PSM I st. c-6 Michalina Podwyszyńska w wysokości 50 zł/m-c
- PSM I st. c-4 Andrzej Trześniowski w wysokości 50 zł/m-c
- PSM II st. Piotr Czuczkiewicz w wysokości 100 zł./m-c
Stypendia były wyplacane uczniom przez cały rok szkolny 2011/2012

Pomoc materialna szkole:
1. Zakup tabliczek na drzwi dla nauczycieli.
2. Zakup breloczków do kluczy do wszystkich sal szkolnych.
3. Zakup 2 skrzypiec dla Sekcji instrumentów strunowych.
4. Sfinansowanie naprawy akordeonu i wiolonczeli.
5. Sfinansowanie naprawy altówki.
6. Naprawa wiolonczeli oraz przebudowa wiolonczeli na mały kontrabas
7. Zakup drobnych narzędzi niezbędnych do naprawy krat zabezpieczających klatkę schodową w budynku nr 5
8. Sfinansowanie umieszczenia baneru reklamowego 20.Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Akordeonowej Przemyślu.
9. Zakup ramek na dyplomy.
10. Sfinansowanie naprawy dwóch akordeonów.
11. Zakup części konstrukcyjnych wózka do przewozu pianin i fortepianów.
12. Sfinansowanie materiałów promocyjnych szkoły wykorzystywanych do celów rekrutacyjnych.(ulotki, plakaty reklamowe)
13. Sfinansowanie zabezpieczenia klatek schodowych na poddaszach w budynku nr 4 i 5.
14. Zakup kwiatów na Koncert Dyplomantów.
15. Zakup firan do sal lekcyjnych.
16. Zakup 2 małych akordeonów dla Sekcji Akordeonu Organów.
17. Sfinansowanie remontu kontrabasu szkolnego.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy na dalsze wspólne działania mające na celu pomoc uczniom i szkole

Zarząd Stowarzyszenia Muzycznego „Symfonia”

 

Zarząd Stowarzyszenia Muzycznego Symfonia przyznał Stypendia za rok szkolny 2011/2012 nastepującym uczniom:

Konstancja Bukojemska , kl VIa OSM I stopnia
Joanna Burchała, kl. VIc PSM I stopnia cykl 6-letni
Andrzej Trześniowski, kl. IVd PSM I stopnia, cykl 4-letni
Dariusz Kurzydło, kl. II OSM II stopnia
Aleksandra Kornecka, kl.I PSM II stopnia

Wszystkim Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce!