ZARZĄD SAMORZĄDU SZKOLNEGO
w roku szkolnym 2019/2020

Dobrosław Jabłoński
Józef Wasilewski
Elżbieta Szelążek

OPIEKUN SAMORZĄDU SZKOLNEGO
Pan Tomasz Rokosz