Kontrast
Czcionka

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych szkoły. Prosimy o dokonanie wpłaty na rzecz Rady Rodziców. 

Roczna składka wynosi:

OSM I i II st. - 60 zł - pierwsze dziecko, 30 zł - drugie, trzecie i kolejne dziecko jest zwolnione z opłat.

PSM I i II st. - 35 zł - pierwsze dziecko, 20 zł - drugie, trzecie i kolejne dziecko zwolnione jest z opłat.

 

Wpłat można dokonać w wybrany sposób:

1) na portierni szkoły,

2) na konto bankowe 58 8642 1155 2015 1501 5657 0001 - wpisując imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

3) u skarbników klasowych

 

Rozliczenie finansowe Rady Rodziców z poprzedniego roku szkolnego jest umieszczone w poprzednim wpisie.

Serdecznie dziękujemy za pomoc (nie tylko finansową), za porady i wsparcie. Czekamy również na pomysły, uwagi oraz zapraszamy do współpracy.

 

Serdecznie pozdrawiamy

Członkowie Rady Rodziców