W dniu 8 września 2017 r. na ogólnym zebraniu Rodziców z Dyrekcją Szkoły w wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów powołano Radę Rodziców Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu w składzie: 

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca - Anita Bator

Zastępca przewodniczącego - Mirosław Dyjak

Skarbnik - Katarzyna Pawłucka

Sekretarz - Magdalena Brulińska

 

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW:

Agata Wilczyńska

Paweł Husarz

Małgorzata Bukojemska

Karol Wilk

Agnieszka Bachusz

Piotr Szelążek

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW:

Elżbieta Krzywonos

Kamila Tarczyńska

Anna Matysiak