Na zebraniu rodziców w dniu 7 września 2012 r. ustalono wysokość składki rocznej na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2012/2013

dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
- 50 zł - pierwsze dziecko
- 25 zł - drugie dziecko
- trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny - zwolniono z uiszczania składek.

dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia
- 25 zł - pierwsze dziecko
- 15 zł - drugie dziecko
- trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny - zwolniono z uiszczania składek

Wpłat należy dokonać u skarbników klasowych, u Pani Agaty Wilczyńskiej lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

Numer Konta: 58864211552015150156570001
Bank Spółdzielczy
ul. Mickiewicza 4
37- 700 Przemyśl