Kontrast
Czcionka

Na zebraniu rodziców w dniu 30 września 2011 r. ustalono wysokość składki rocznej na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2011/2012

dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

- 50 zł - pierwsze dziecko

- 25 zł - drugie dziecko

- trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny - zwolniono z uiszczania składek.

 

dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

- 25 zł - pierwsze dziecko

- 15 zł - drugie dziecko

- trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny - zwolniono z uiszczania składek

Wpłat należy dokonać u skarbników klasowych, u Pani Agaty Wilczyńskiej lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców.

Numer Konta: 58864211552015150156570001
Bank Spółdzielczy
ul. Mickiewicza 4
37- 700 Przemyśl
Pani Agata Wilczyńska – skarbnik Rady Rodziców – dyżur w październiku i listopadzie w każdy piątek w godz. 17.00 – 17.30 na portierni szkoły.