Dariusz Orfin – przewodniczący

Anna Wawro – zastępca

Agata Wilczyńska – skarbnik

Agnieszka Zimoń – sekretarz

Elżbieta Kwaśny – członek zarządu

Grzegorz Hałyk – członek zarządu

Magdalena Czapor – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

Magdalena Brulińska

Adam Domański