Kontrast
Czcionka

Ustalono wysokość składki rocznej na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011.

dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

- 50 zł - pierwsze dziecko

- 25 zł - drugie dziecko

- trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny - zwolniono z uiszczania składek.

 

dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia

- 25 zł - pierwsze dziecko

- 15 zł - drugie dziecko

- trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny - zwolniono z uiszczania składek

 

Wpłat należy dokonać u skarbników klasowych w terminach:

- do 03.12.2010 r - całość, badź 50% kwoty

- do 01.03.2011 r - pozostałą część wpłaty