Kontrast
Czcionka

Rodzice uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu na zebraniu w dniu 4.09.2009r dokonali wyboru Rady Rodziców na rok szkolny 2009/2010.

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący - Witold Kowalski

Małgorzata Gałka

Jolanta Kęsicka

Agnieszka Zimoń

Dorota Pawłowska

Anna Wawro

Bożena Witalis

Monika Baszak

Magdalena Horochowik

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Kobus

Wilhelmina Król

Monika Wołoszyn