INFORMUJE

W dniu 29. 09. 2008 r. na zebraniu Plenarnym Rady Głównej Rodziców na kadencję w roku szkolnym 2008/2009 wybrano:

Zarząd Rady Rodziców przy ZPSM im A. Malawskiego w Przemyślu w składzie:

Pan Witold Kowalski - Przewodniczący
Pani Jolanta Kęsicka - Zastępca Przewodniczącego
Pani Małgorzata Gałka - Skarbnik
Pani Agnieszka Zimoń - Sekretarz
Pani Dorota Pawłowska - Członek Zarządu

Pani Anna Wawro - Członek współpracujący z Zarządem
Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców w składzie:

Pani Wilhelmina Krół - Przewodniczący
Pan Robert Suliba - Członek Komisji
Ustalono wysokość składki rocznej wnoszonej dobrowolnie przez rodziców na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2008/2009 w wysokości dla:

a. Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st.
- 50 zł. na pierwsze dziecko
- 25 zł. na drugie dziecko tych samych rodziców
- trzecie i następne dzieci tych samych rodziców zwolniono z uiszczania składek

b. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
- 25 zł. na pierwsze dziecko
- 15 zł. na drugie dziecko tych samych rodziców
- trzecie i następne dzieci tych samych rodziców zwolniono z uiszczania składek
Przewodniczący obrad Walnego Zebrania Rodziców
Jan Kasjan