W dniu 17 września 2019 r. odbyło się zebranie Rady rodziców. Na spotkaniu odbyło się głosowanie wśród członków Rady Rodziców, powołanych na zebraniu ogólnym rodziców w dniu 06.09.2019, w sprawie wyboru poszczególnych funkcji na rok szkolny 2019/2020. W jego wyniku wyłoniono następująco:

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący - Mirosław Dyjak
Skarbnik - Anita Bator
Z-ca przewodniczącego - Karol Wilk
Z-ca przewodniczącego - Bożena Bakun
Skarbnik - Anita Bator
Sekretarz - Magdalena Brulińska

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

Paweł Husarz
Mariusz Grochola
Beata Gałuszka
Karolina Kowalik
Anna Kramarz
Komisja rewizyjna:
Katarzyna Zięba
Katarzyna Gołębiowska
Agnieszka Danielak

Na tym wybory zakończono.