Kontrast
Czcionka

W dniu 6 września 2018 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu odbyło się ogólne zebranie rodziców, w trakcie którego odbyło się głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.

Wyłoniony został następujący skład:

Anita Bator
Karol Wilk
Mirosław Dyjak
Bożena Bakun
Paweł Husarz
Mariusz Grochola
Beata Gałuszka
Karolina Kowalik
Anna Kramarz
Magdalena Brulińska
Komisja rewizyjna:
Katarzyna Zięba
Katarzyna Gołębiowska
Agnieszka Danielak

Podsumowania wyboru dokonała komisja skrutacyjna w składzie:

Joanna Pająk
Małgorzata Kopańska
Wojciech Niżnik

Na tym wybory zakończono.