W dniu 7 września 2018 r. w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu odbyło się ogólne zebranie rodziców, w trakcie którego odbyło się głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019. Wyłoniony został następujący skład:

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodniczący - Anita Bator

Z-ca przewodniczącego - Mariusz Fok

Skarbnik - Katarzyna Pawłucka

Sekretarz - Magdalena Brulińska

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

Piotr Szelążek

Mirosław Dyjak

Karol Wilk

Ewa Hrycak

Anna Bednarczyk

Komisja Rewizyjna:

Małgorzata Sienkiewicz

Katarzyna Zięba

Anna Makara

 

Podsumowania wyboru dokonała komisja skrutacyjna w składzie:

Małgorzata Kruk

Joanna Pająk

Ireneusz Zabłocki

 

Na tym wybory zakończono.