Kontrast
Czcionka

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2020/2021 

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW:

Przewodniczący – Mirosław Dyjak

Zastępca Przewodniczącego – Bożena Bakun

Zastępca Przewodniczącego – Katarzyna Zięba

Skarbnik – Anita Bator

Sekretarz – Magdalena Brulińska

 

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW:

Sabina Druzgała

Karolina Kowalik

Anna Kramarz

Ewa Zybińska - Banaś

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW:

Agnieszka Danielak

Beata Gałuszka

Katarzyna Gołębiowska