Rok 2009

Podkarpackie Przesłuchania Uczniów Klas Fletu Szkół Muzycznych I i II st. w Mielcu
- I miejsce - Anna Struś / flet - z klasy Augustyna Krawca

VII Festiwal Instrumentów Dętych Blaszanych w Mielcu
- wyróżnienie I stopnia - Pweł Kycia / trąbka - z klasy Jana Łaskarzewskiego


Rok 2008

VII Festiwal Instrumentów Dętych Blaszanych w Mielcu
- wyróżnienie I stopnia - Paweł Kycia / trąbka - z klasy Jana Łaskarzewskiego

Regionalne Przesłuchania Instrumentów Dętych Drewnianych w Mielcu
- wyróżnienie - Michał Solarz / obój - z klasy Maksymiliana Lipienia
- II miejsce - Trio fletowe w składzie: Jagoda Pietrusiak, Magdalena Kasper, Natalia Szczygielska - pod kierunkiem Augustyna Krawca

Makroregionalne Przesłuchania Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych I stopnia w Dębicy
- piąta punktacja - Trio klarnetowe - pod kierunkiem Bartosza Piekarskiego

Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej Fundacji J&S Pro Bono Poloniae - VII edycja
- stypendium otrzymał Paweł Kycia / trąbka - z klasy Jana Łaskarzewskiego


Rok 2007

Regionalne Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych Blaszanych Szkół Muzycznych I stopnia w Łańcucie
- pierwsza punktacja - Paweł Beer / puzon - z klasy Stanisława Baryły

Regionalne Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych w Mielcu
- III miejsce - Joanna Jarosz / saksofon - z klasy Jacka Szotta
- III miejsce - Trio fletowe w skladzie: Jagoda Pietrusiak, Magdalena Kasper, Natalia Szczygielska - pod kierunkiem Augustyna Krawca

Otwarta Filharmonia Agrafki Muzycznej Fundacji J&S Pro Bono Poloniae
- VI edycja - Stypendium otrzymał Paweł Kycia / trąbka - z klasy Jana Łaskarzewskiego

V Podkarpacki Konkurs Zespołów Kameralnych w Rzeszowie
- III miejsce - Trio fletowe - pod kierunkiem Augustyna Krawca


Rok 2006

Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych Blaszanych Szkół Muzycznych II stopnia w Rzeszowie
- pierwsza punktacja Damian Lotycz / waltornia - z klasy Damiana Skupniewicza

Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych Drewnianych Szkół Muzycznych II stopnia w Rzeszowie
- druga punktacja - Ewelina Szymańska / flet - z klasy Augustyna Krawca

Regionalne Przesłuchaniach Instrumentów Dętych Drewnianych Mielcu
- I miejsce - Trio fletowe - pod kierunkiem Augustyna Krawca
- wyróżnienie - Kwartet saksofonowy - pod kierunkiem Jacka Szotta

Ogólnopolskie Przesłuchania Perkusyjnych Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II stopnia w Krakowie
- pierwsza punktacja - Duet perkusyjny - pod kierunkiem Henryka Przytockiego

IV Podkarpacki Konkurs Zespołów Kameralnych w Rzeszowie
- II miejsce - Trio fletowe - pod kierunkiem Zbigniewa Dykiela


Rok 2005

Regionalne Przesłuchania Instrumentów Dętych Drewnianych w Mielcu
- II miejsce - Jagoda Pietrusiak / flet - z klasy Augustyna Krawca
- I miejsce - Kwartet fortepianowy - pod kierunkiem Augustyna Krawca
- II miejsce - Kwartet fletowy - pod kierunkiem Augustyna Krawca

Regionalne Przesłuchania Uczniów Klas Instrumentów Dętych Blaszanych Szkół Muzycznych I stopnia w Mielcu
- druga punktacja - Wojciech Fednar / trąbka - z klasy Jana Łaskarzewskiego


Rok 2004

Regionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych z Klas Instrumentów Dętych Drewnianych w Mielcu
- I miejsce - Liliana Śliwińska / obój - z klasy Zbigniewa Dykiela
- II miejsce - Trio - pod kierunkiem Augustyna Krawca

Makroregionalny Konkurs Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia w Klasie Instrumentów Dętych Blaszanych w Łańcucie
- wyróżnienie w Wojciech Fednar / trąbka - z klasy Jana Łaskarzewskiego


Rok 2003

Regionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych z Klas Instrumentów Dętych Drewnianych w Mielcu
- I miejsce - Kamil Broż / saksofon - z klasy Jacka Szotta
- II miejsce Krzysztof Chlipała / saksofon - z klasy Jacka Szotta
- II miejsce - Trio fletowe - pod kierunkiem Zbigniewa Dykiela

Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Klas Perkusji Szkół Muzycznych I stopnia w Rzeszowie
- III miejsce - Józef Rusinowski / perkusja - z klasy Henryka Przytockiego


Rok 2002

I Podkarpacki Festiwal Instrumentów Dętych Blaszanych w Mielcu
- wyróżnienie - Tomasz Depczak / trąbka - z klasy Franciszka Lotycza
- II miejsce - Kwintet dęty blaszany - pod kierunkiem Jana Łaskarzewskiego

Regionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych z Klas Instrumentów Dętych Drewnianych w Mielcu
- I miejsce - Iwona Wątróbska / saksofon - z klasy Kazimierza Gudzelaka
- I miejsce - Anna Misiak / flet - z klasy Augustyna Krawca
- I miejsce - Kwartet instrumentalny - pod kierunkiem Augustyna Krawca

Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych II stopnia Klas Instrumentów Dętych Drewnianych w Lublinie
- II miejsce - Anna Świta / obój - z klasy Zbigniewa Dykiela


Rok 2001

Regionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia Klas Instrumentów Dętych Blaszanych w Łańcucie
- wyróżnienie - Urszula Antosiewicz / sakshorn - z klasy Stanisława Baryły

Przeworski Festiwal Saksofonowy Uczniów Szkół Muzycznych Stopnia Podstawowego w Przeworsku 
- I miejsce - Kamil Broż / saksofon - z klasy Jacka Szotta

Festiwal Muzyki Niemieckiej
- III miejsce - Anna Świta / obój - z klasy Zbigniewa Dykiela
- wyróżnienie - Duet fletowy / pod kierunkiem mgr Augustyna Krawca

Regionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych Z Klas Instrumentów Dętych Drewnianych w Mielcu
- I miejsce - Kamil Broż / saksofon - z klasy Jacka Szotta
- II miejsce - Duet fletów prostych - pod kierunkiem Zbigniewa Dykiela
- III miejsce - Kwintet fletowy - pod kierunkiem Augustyna Krawca


Rok 2000

Regionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia Klas Instrumentów Dętych Blaszanych w Łańcucie
- wyróżnienie - Urszula Antosiewicz / sakshorn - z klasy Stanisława Baryły

Regionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych z Klas Instrumentów Dętych Drewnianych w Mielcu
- wyróżnienie - Wojciech Krawiec / fagot - z klasy Zbigniewa Dykiela

Regionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych z Klas Instrumentów Dętych Drewnianych w Mielcu
- II miejsce - Michał Dykiel / flet - z klasy Augustyna Krawca
- I miejsce - Kwintet fletowy - pod kierunkiem Augustyna Krawca

Ogólnopolskie Warsztaty Perkusyjne Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia w Jarosławiu
- II miejsce na oraz wyróżnienie za wykonanie etiudy na ksylofonie Mateusz Rowiński / perkusja - z klasy Henryka PrzytockiegoRok 1999

Przesłuchania w ramach Ogólnopolskich Warsztatów Perkusyjnych Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia w Jarosławiu
- III miejsce - Bartosz Sałdan / perkusja - z klasy Bogusława Seńkowa

Regionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia w klasie perkusji w Jarosławiu
- wyróżnienie - Bartłomiej Wnęk / perkusja - z klasy Bogusława Seńkowa

Regionalne Przesłuchania uczniów szkół muzycznych z klas instrumentów dętych drewnianych w Mielcu
- wyróżnienie - Trio fletowe - pod kierunkiem Augustyna Krawca


Rok 1998

Regionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia Klas Instrumentów Dętych Blaszanych w Łańcucie
- III miejsce - Kamil Popowicz / trąbka - z klasy Jana Łaskarzewskiego (przygotował Franciszek Lotycz)

Regionalne Przesłuchania uczniów szkół muzycznych z klas instrumentów dętych drewnianych
- II miejsce - Duet fletowy - pod kierunkiem Augustyna Krawca


Rok 1997

Regionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia klas Instrumentów Dętych Blaszanych w Łańcucie
- II miejsce - Klaudiusz Janiszczak / trąbka - z klasy Jana Łaskarzewskiego

Regionalnym Przesłuchaniu uczniów szkół muzycznych z klas instrumentów dętych drewnianych w Mielcu
- II miejsce - Michał Dykiel / flet - z klasy Augustyna Krawca


Rok 1996

Regionalnych Przesłuchaniach Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia w Klasie Perkusji w Jarosławiu - I miejsce Tomasz Augustyn / perkusja - z klasy Bogusława Serkowa

Regionalnych Przesłuchaniach uczniów szkół muzycznych I stopnia klas instrumentów dętych drewnianych i blaszanych w Biłgoraju
- I miejsce - Klaudiusz Janiszczak / trąbka - z klasy Jana Łaskarzewskiego
- II miejsce - Eneasz Kubit / trąbka - z klasy Jana Łaskarzewskiego

Regionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych z klas Instrumentów Dętych Drewnianych w Mielcu
- II miejsce - Marcin Malawski / flet - z klasy Augustyna Krawca


Rok 1995

Regionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia klas Instrumentów Dętych Drewnianych I Blaszanych w Biłgoraju
- II miejsce - Klaudiusz Janiszczak / trąbka - z klasy Jana Łaskarzewskiego
- II miejsce - Łukasz Kłos / trąbka - z klasy Jana Łaskarzewskiego

III Spotkania z Polską Muzyką Kameralną w Jaśle
- I miejsce - Zespół kameralny / pod kierunkiem Zbigniewa Dykiela


Rok 1994

Regionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych II Stopnia w Klasie Instrumentów Dętych Drewnianych w Krośnie
- I miejsce - Marcin Ślusarczyk / saksofon - z klasy Kazimierza Gudzelaka

Regionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych I Stopnia Klas Instrumentów Dętych Drewnianych I Blaszanych w Biłgoraju
- I miejsce w-Klaudiusz Janiszczak / trąbka - z klasy Jana Łaskarzewskiego

Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych II Stopnia Klas Instrumentów Dętych Drewnianych w Lublinie
- II miejsce - Marcin Ślusarczyk / saksofon - z klasy Kazimierza Gudzelaka


Rok 1993

Regionalne Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych II Stopnia w Klasie Instrumentów Dętych Drewnianych w Krośnie
- I miejsce - Marcin Ślusarczyk / saksofon - z klasy Kazimierza Gudzelaka
- II miejsce Jacek Szott / saksofon - z klasy Kazimierza Gudzelaka


Rok 1992

I Przegląd Muzyki Rozrywkowej i Jazzowej w Lubaczowie
- wyróżnienie - Jacek Kiper / puzon - z klasy Stanisława Baryły


Rok 1985

Okręgowe Przesłuchania Uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia w klasie Perkusji w Rzeszowie
- II miejsce - Bogusław Seńków / perkusja - z klasy Piotra Błaszczyszyna