Kontrast
Czcionka

 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.

(Aktualizacja z dnia 15 maja 2021 r.)

Pliki do pobrania:

Klasa 1 a

Klasa 1 b 

Klasa 2 a

Klasa 2 b

Klasa 3 a 

Klasa 3 b 

Klasa 4 a

Klasa 4 b

Klasa 5 a

Klasa 6 a

Klasa 6 b


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st.

(Aktualizacja z dnia 13 maja 2021 r.)

Pliki do pobrania:

Klasa I A

Klasa I B

Klasa II

Klasa III

Klasa IV

Klasa V

 


Państwowa Szkoła Muzyczna I st. cykl 6-letni

(Aktualizacja z dnia 28 maja 2021 r.)

Pliki do pobrania:

Klasa 1 c

Klasa 2 c

Klasa 3 c

Klasa 4 c

Klasa 5 c

Klasa 6 c


Państwowa Szkoła Muzyczna I st. cykl 4-letni

(Aktualizacja z dnia 28 maja 2021 r.)

Pliki do pobrania:

Klasa I d

Klasa II d

Klasa III d

Klasa IV d


Państwowa Szkoła Muzyczna II st. - wydział instrumentalny

(Aktualizacja z dnia 28 maja 2021 r.)

Pliki do pobrania:

Klasa I PSM II st. 

Klasa II PSM II st.

Klasa III PSM II st.

Klasa IV PSM II st.

Klasa V PSM II st.


Państwowa Szkoła Muzyczna II st. - wydział wokalny

(Aktualizacja z dnia 28 maja 2021 r.)

Pliki do pobrania:

Klasa I wokalna

Klasa II wokalna

Klasa III wokalna