Kontrast
Czcionka

Informujemy, że dni 14 i 15 października 2021 r. będą w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach szkoła zapewni opiekę nad uczniami w świetlicy.
Nauczyciele pełnić będą dyżur opiekuńczo – wychowawczy w czwartek i piątek (14 i 15 października) w świetlicy w godzinach 6.30 – 16.00.