Kontrast
Czcionka

Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją kolejnego etapu prowadzonej w Szkole termomodernizacji i rozpoczęciem prac remontowych budynku nr 3, dnia 11 października br. (poniedziałek) zostanie przeniesione wyposażenie budynku nr 3 do budynku C (dawniej nr 5).

Na czas przeprowadzki, tj. poniedziałek, 11 października br. zawiesza się wszystkie zajęcia prowadzone w budynku nr 3.

Zajęcia w budynku nr 4 oraz budynku zastępczym w tym dniu prowadzone będą zgodnie z planem.

Ze względu na powyższe, od dnia 12 października br. wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywające się do tej pory w budynku nr 3, odbywać się będą w budynku C (nr 5).

W tym samym budynku pracować będzie także sekretariat szkoły oraz dyrekcja.

Wszystkich uczniów uczęszczających na zajęcia do budynku C obowiązuje zmiana obuwia. Prosimy zatem Rodziców o zaopatrzenie uczniów w obuwie zastępcze.