Kontrast
Czcionka

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z aktualnym podziałem godzin na rok szkolny 2021/2022.

Plany dostępne są w zakładce: O szkole/Organizacja pracy szkoły/Podział godzin

Jednocześnie informujemy, że harmonogram zajęć wspomagających dla uczniów OSM I st. i OSM II st. z zajęć ogólnokształcących, ze względu na różnorodność grup i terminów zajęć, zostanie podany przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów lub wychowawców na spotkaniu rozpoczynającym rok szkolny 2021/2022.