Kontrast
Czcionka

Informujemy, że:

1. Od dnia 26 października do 8 listopada 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkół wchodzących w skład Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu.

2. Wszystkie zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I – III Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. odbywają się w formie stacjonarnej.

3. Dla uczniów klas IV – VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. oraz uczniów klas I-VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. wszystkie zajęcia realizowane są w formie zdalnej.

4. Dla uczniów klas I – VI Państwowej Szkoły Muzycznej I st. oraz uczniów klas I-V Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w specjalności instrumentalistyka oraz klas I-IV w specjalności wokalistyka wszystkie zajęcia realizowane są w formie zdalnej.