Kontrast
Czcionka

 

 

Dla usystematyzowania informacji związanych z organizacją zajęć dydaktycznych od 20 października 2020 r. przypominamy:

 

 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. (szkoły dzienne)

  • Klasy I-VI OSM I st. realizują wszystkie zajęcia w sposób stacjonarny w szkole
  • Klasy I i II OSM II st. realizują wszystkie zajęcia w sposób stacjonarny w szkole
  • Klasy III - VI OSM II st. realizują tylko na instrument główny w sposób stacjonarny w szkole, a wszystkie pozostałe zajęcia realizują w sposób zdalny.

 

 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. (szkoły popołudniowe)

  • Wszyscy uczniowie PSM I i II st. realizują tylko instrument główny i kształcenie słuchu w sposób stacjonarny w szkole, natomiast wszystkie pozostałe zajęcia realizują w sposób zdalny.

Wszystkie zajęcia odbywają się wg nowego podziału godzin dostępnego w zakładce Organizacja pracy szkoły/Podział godzin

Dyrekcja Szkoły