Kontrast
Czcionka

W związku z opublikowaniem na stronie Centrum Edukacji Artystycznej kolejnego uaktualnienia informacji, a dotyczącego interpretacji zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1830) dyrekcja szkoły informuje, że:

1. Dla uczniów klas III – VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. od dnia 20 października br. do odwołania, zajęcia z przedmiotu głównego odbywają się w formie stacjonarnej w szkole, natomiast wszystkie pozostałe zajęcia dydaktyczne organizowane są w formie zdalnej.