Kontrast
Czcionka

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Rady Ministrów nowych ograniczeń związanych z panującą pandemią i objęciem Przemyśla od dnia 17 października 2020 r. tzw. strefą „czerwoną" oraz opublikowaniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października br. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1830)

dyrekcja Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Przemyślu informuje:

1. Zajęcia dydaktyczne realizowane zbiorowo dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. oraz klas I i II Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. od dnia 19 października br. odbywają się w formie stacjonarnej.

2. Dla uczniów klas III – VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. od dnia 20 października br. do odwołania, zajęcia z przedmiotu głównego odbywają się w formie stacjonarnej w szkole, natomiast wszystkie pozostałe zajęcia dydaktyczne organizowane są w formie zdalnej.

3. Zajęcia dydaktyczne realizowane zbiorowo dla uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. od dnia 19 października br. do odwołania organizowane są w formie hybrydowej polegającej na realizacji w formie stacjonarnej tylko zajęć kształcenia słuchu, natomiast w formie zdalnej wszystkich pozostałych przedmiotów realizowanych zbiorowo.

4. Zajęcia nauki gry na poszczególnych instrumentach: przedmiotu głównego, fortepianu dodatkowego i obowiązkowego, fortepianu dla wokalistów, zespołu kameralnego zarówno w OSM jak i PSM odbywają się w formie stacjonarnej w szkole.

5. W związku z wprowadzeniem nauki w formie hybrydowej dla wybranych klas ulega zmianie podział godzin dla uczniów klas III-VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowym podziałem godzin i bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

Bieżąca sytuacja epidemiczna i związana z tym sytuacja prawna funkcjonowania szkoły jest monitorowana na bieżąco przez dyrekcję oraz kadrę kierowniczą. W sytuacji, gdy pojawią się nowe regulacje prawne lub sytuacja epidemiczna w szkole lub w środowisku szkolnym ulegnie niekorzystnym zmianom lub też, jeśli pojawią się jakiekolwiek niepokojące informacje dotyczące nauczycieli, uczniów lub pozostałych pracowników szkoły wówczas zostaną powzięte kolejne środki ostrożności.

Dyrekcja Szkoły.